Kiedy wezwać policję?

W sytuacji kolizji drogowej bardzo ważnym elementem jest podjęcie niezwłocznych działań, mających na celu między innymi zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypadku i innym uczestnikom ruchu czy wezwanie odpowiednich służb ratowniczych. Jednak czy zawsze istnieje uzasadniona potrzeba zgłaszania policji informacji o kolizji?

Istnieje kilka podstawowych zasad, którymi powinni kierować się uczestnicy wypadku samochodowego podczas podejmowania decyzji o wezwaniu służb porządkowych:

  • - istnieje uzasadnione podejrzenie, że sprawca lub uczestnik wypadku jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
  • - w wyniku zdarzenia ranni zostali jego uczestnicy,
  • - nie jest możliwe ustalenie sprawcy wypadku lub dokonanie odpowiedniej dokumentacji miejsca zdarzenia,
  • - brak dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów lub aktualnego ubezpieczenia u uczestnika kolizji,
  • - w wyniku stłuczki niezbędna była interwencja innych służb, np. straży pożarnej.

Jeśli jednak zdarzenie nie wymagało interwencji policji, kierowcy biorący w nim udział powinni postarać się o jak najlepsze udokumentowanie miejsca wypadku i podjęcie szeregu innych działań mających na celu późniejsze odzyskanie pieniędzy od ubezpieczyciela. Do istotnych czynności należą:

  • - dokumentacja fotograficzna miejsca wypadku, wykonana najlepiej niezwłocznie po kolizji i prezentująca możliwie jak najwięcej detali,
  • - spisanie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym, którego wzór można pobrać tutaj
  • - jak najszybciej udać się do ubezpieczyciela w celu rozpoczęcia procedury udzielenia odszkodowania.